kadaríja (JKI-I)

kadaríja Islám. směr hájící svobodu lidské vůle. Vznikl v umajjovském Damašku v 8. stol. Název paradoxně podle kadar (osud), ačkoli právě princip predestinace tento směr popíral. Protivníci, odmítající svobodnou vůli, se nazývali džabríja. V abbásovské době svobodu lidské vůle hájil proud mu‘tazila jako nutný předpoklad boží spravedlnosti. Teolog al-Aš‘arí (z. 935) spor řeší tak, že člověka označil za vykonavatele předurčených činů, které však má možnost si přisvojovat, má-li vůli je prosadit. Moderní islám navazuje na toto pojetí, zdůrazňuje, že člověk je odpovědný za své činy, přestože se nevymykají boží moci (al-Afghání, reformismus).

Miloš Mendel