koadjutor (JKI-K)

koadjutor (z lat. coadiuvare – pomáhat) 1. Kněz ustanovený ordinářem k výpomoci při duch. správě farnosti. 2. Titulární biskup, který na základě papežského výnosu pomáhá diecéznímu biskupovi řídit příliš velkou diecézi; vzhledem k papežskému pověření se může stát nástupcem sídelního biskupa v čele diecéze.

Dalibor Papoušek