konverze (JKI-I)

konverze Přestup na islám, na počátku arab. expanze jev nežádoucí. Masová k. na dobytých územích by zrovnoprávnila nové muslimy s Araby a ohrozila by jejich elitní postavení a hmotné výhody. Správa chalífátu si však k. vynutila, noví muslimové se stávali klienty (arab. maulá, pl. mawálí) některého z arab. kmenů. Pův. úsilí Arabů o zachování výsadního postavení se při islamizaci oslabilo a podíl na uplatnění v chalífátu získali i jiní (za Umajjovců mocensky převažovali Arabové, za Abbásovců už došlo k vyrovnání s jinými etniky). Akt k. není jednoduchý, muslimem se člověk nestane po pouhém pronesení vyznání víry. Adept musí prokazatelně žít s obcí a osvědčení o k. mu vystavuje úřad místních práv. autorit (viz šu‘úbíja, jinověrci, výzva ke konverzi).

Viz též: konverze (JKI-J), konverze (JKI-K)

Miloš Mendel