laický apoštolát (JKI-K)

laický apoštolát V římskokatolické církvi podíl laiků na apoštolském poslání církve. Význam l.a. vzrostl po druhém vatikánském koncilu (1962-1965), který zvláště vyzdvihl účast laiků na „Kristově kněžském, prorockém a královském úřadu“ (Apostolicam actuositatem, 1965). Od 1972 jsou laikům přístupny i nižší hierarchické úřady lektora a akolyty (pomocník kněze či jáhna při liturg. úkonech).

Dalibor Papoušek