list apoštolský (JKI-K)

list apoštolský (též epištola) 1. Druh rané kř. literatury, psané většinou formou příležitostných dopisů osobám nebo círk. obcím, kromě tzv. katolických listů adresovaných všemu křesťanstvu. Nový zákon obsahuje 21 listů, z nichž 14 se spojuje se jménem Pavla z Tarsu. Známe též nekanonizované listy apoštolských Otců, např. Klementa, Ignatia, Polykarpa, Barnabáše. 2. Listina vydávaná papežem k závažné kultovní či dogmatické otázce.

Břetislav Horyna