al-Azhar (JKI-I)

al-Azhar Mešita a islám. univerzita v Káhiře, v současnosti nejprestižnější bohoslovecké učiliště islám. světa. Al.-A. byl postaven 972 za fátimovského chalífy al-Mu‘izze (952-975). Pův. vzhled není kvůli přestavbám znám. Zahájil činnost nejprve jako středisko pro šíření ismá‘ílitské propagandy (ismá‘ílíja, výzva ke konverzi) a ideová opora proti sunnitské ortodoxii (sunna). Posléze se změnil v centrum islám. vědy, zejm. ší‘itského práva (právní věda) a arabštiny. Ší‘itští chalífové pečovali o rozkvět al-A. pomocí náb. nadací (wakf). Během fátimovské vlády (Fátimovci) se al-A. stal střediskem islám. literatury, filosofie, přírodních věd a islám. disciplín (exegeze koránu, práva, rétoriky apod.). Po porážce Fátimovců sunnitskou dynastií Ajjúbovců 1171 se ho sultán Saláh ad-Dín Ibn Júsuf (Saladin) snažil zrušit jako hnízdo ší‘itské hereze. Jeho vezír Kádí al-Fádil však al-A. včetně fátimovské knihovny zachránil. Al-A. pouze změnil ideologický náboj a stal se oporou sunnitského duchovenstva. Absolventi byli znalci čtyř práv. škol sunnitského islámu (právní věda, šarí‘a). Význam al-A. vzrostl, když jiné univerzity padly do rukou nepřátel chalífátu (Nizámíja v Bagdádu vyvrácena Mongoly 1258, univerzity v Córdobě a Seville zrušeny po dobytí kř. reconquistou). Ve 14. stol. za vlády mamlúků se Egypt stal nejmocnější částí islám. světa. Na al-A. tehdy přednášeli věhlasní vědci a bohoslovci, mj. Ibn Chaldún a historik al-Makrízí. 1517 padl Egypt do rukou Osmanské říše a vliv al-A. poklesl. V 19. stol. se al-A. stal centrem arab. nár. obrození. Koncem 19. stol. došlo za působení Muhammada Abduha k zásadní reformě, kdy se univerzita stala střediskem islám. reformismu a ve 30. letech 20. stol. se změnila ve vzdělávací zařízení evrop. typu. K zásadní reformě došlo 1961 za vlády Gamála Abd an-Násira, kdy se al-A. podřídil reformám republikánského režimu v rámci celkové sekularizace polit. a společ. života. Pro tento trend mnoho učinil álim a tehdejší rektor Mahmúd Šaltút. Od poč. 70. let se orientace al-A. změnila v kontextu vnitropolit. změn po nástupu prezidenta Sádáta. Modernistický směr byl potlačen a prosadil se proud tradicionalistický, který pracuje na trpělivé, ale nenásilné infiltraci islám. hodnot do zčásti sekularizované společnosti. Al.-A. se však nikdy nestal oporou islám. fundamentalismu.

Miloš Mendel