maranové (JKI-J)

maranové (ze špaň. marranos – svině) Pejorativní označení Židů na Pyrenejském poloostrově, kteří se nechali pokřtít, aby se vyhnuli pronásledování a smrti (při pogromech 1391) nebo vyhnání (1492 ze Španělska, 1497 z Portugalska), ale tajně dále vyznávali žid. víru. V oficiálních špan. dokumentech jsou Židé, kteří prošli konverzí, nazýváni conversos (konvertité) nebo nuevos christianos (noví křesťané). V hebr. pramenech se objevuje termín anusim (přinucení), jímž jsou však označováni všichni Židé a jejich potomci, kteří byli donuceni přijmout jinou víru, tedy i islám, ale tajně dále vyznávali judaismus.

Viz též: konverze (JKI-K), konverze (JKI-I)

Bedřich Nosek