maronité (JKI-K)

maronité Kř. církev syrského původu působící dnes především v Libanonu, kde tvoří nejpočetnější náb. pospolitost. Třebaže svůj původ odvozují už od legendárního zakladatele mnicha Marona (z. před 423), etablovali se zřejmě až v 7. stol., kdy byli pro příklon k monotheletismu vyloučeni konstantinopolským koncilem (680) z církve. 1182 uzavřeli jako celek unii s římskokatolickou církví, podrželi si však odlišnou liturgii konanou v syrštině, převážně podle antiochejského ritu.

Viz též: staré východní církve

Dalibor Papoušek