staré východní církve (JKI-K)

staré východní církve Skupina starobylých církví Předního východu vyrostlých z christologických sporů 5.-7. století. Po velkém (východním) schizmatu 1054 se definitivně vydělily vůči římkat. i pravosl. církvi. V pozdějších obdobích však většina z nich uzavřela unii s římskokatolické církví (uniatství). Proti ortodoxní christologii, hájené zvláště konstantinopolským patriarchátem, se přikláněly k monofyzitismu (jakobité, koptská církev, etiopská církev, arménská církev), nestorianismu (nestoriánská církev, malabarská církev) nebo monotheletismu (maronité).

Dalibor Papoušek