milla (JKI-I)

milla (tur. millet) Víra, sekta nebo duch. spřízněné společenství. Odlišuje se od pojmu dín (náboženství v konkrétním smyslu, zejm. islám). V koránu je m. téměř jako synonymum termínu umma (obec věřících), např. millat Ibráhím (stoupenci abrahamovského náboženství). Používá se též v práv. literatuře (právní věda). V severoafr. zemích, zejm. Maroku, se m. nazývají žid. čtvrti měst, jež vytvořili převážně uprchlíci z Andalusie po vítězství reconquisty. Tur. forma millet je práv. a administrativní termín pro neislám. náb.-etnické komunity v Osmanské říši (tzv. milletový systém správy), dnes se užívá jako výraz pro národ či lid.

Miloš Mendel