mitra (JKI-K)

mitra (z řec. mitra – vínek) Pokrývka hlavy biskupa při bohoslužbách a část jeho insignií v záp. církvi. Má špičatý tvar, vzadu spadají na ramena dvě stužky (fanones). M. se sundává z hlavy při modlitbách (srov. 1K 11, 4) a mešním kánonu. M. nebyla známa před 11. stol. M. smí mimořádně nosit též opati.

Pavel Spunar