celibát (JKI-K)

celibát (z lat. caelebs – neženatý) Bezženství a zachovávání sexuální čistoty. Základem je názor, že panenství a bezženství jsou vyššími hodnotami ve vztahu k Bohu než manželství. Pokusy zamezit svěcení ženatých mužů v kat. církvi se opírají o rady Ježíše a požadavky Pavla z Tarsu a začínají se prosazovat ve 4. stol. Praxe však byla dlouho velmi shovívavá a rozdílná. V 11. stol. byl požadavek c. jedním z hl. cílů círk. reformy. Důležitým rozhodnutím v tomto smyslu bylo usnesení 2. lateránského koncilu 1139, prosazované zvl. na začátku 13. stol. Proti c. se však nadále vyslovovali někteří teologové a později protestantismus c. Odmítl. Pokusy zrušit c. i v římkat. církvi (např. na tridentském koncilu) neuspěly. C. potvrdil také druhý vatikánský koncil a synod biskupů 1971.

Pavel Spunar