muršid (JKI-I)

muršid (arab. ten, kdo poskytuje iršád – vedení, instruktor) Označení duch. učitele v mystickém řádu či bratrstvu. Jeho úkolem je zasvěcovat novice do jednotlivých stupňů súfijské doktríny a řádového rituálu, aby zájemce (muríd – ten, kdo žádá či chce) uměl samostatně hledat cestu k Bohu (taríka). Členové řádu věří ve zvláštní nadání m., jeho charisma a baraku. Termín m. je většinou identický s pojmy šajch nebo pír. V soudobém islámu se m. též používá jako titul význ. ideového či polit. představitele. Např. Hasan al-Banná se nechával titulovat al-muršid al-ámm (všeobecný vůdce).

Miloš Mendel