al-Banná, Hasan (JKI-I)

al-Banná, Hasan (1906-1949) Laický kazatel, zakl. Asociace muslimských bratří a nestor islám. fundamentalismu. 1928 založil v egypt. Ismá‘ílíji hnutí, jehož cílem bylo polit. prostředky dosáhnout celkové společ. a mravní očisty, reformy islámu návratem k jeho zdrojům (korán, sunna). Kritizoval britský kolonialismus, pokrytectví (pokrytci) a odpadlictví aristokracie, buržoazie a duchovenstva. Hnutí vyvíjelo charitativní a agitační činnost. Do 2. svět. války vytvořilo síť buněk s přibližně milionem stoupenců, kteří se podíleli na konspiraci proti britské správě s cílem vytvořit pátou kolonu pro dobytí Egypta nacisty. Po válce došlo k rozkolu na umírněné a radikální křídlo, tzv. zvláštní aparát, které páchalo atentáty a sabotáže. Al-B. byl 1949 zastřelen egypt. tajnou službou. Jeho dílo je obsaženo v řadě pamfletů a dopisů (např. Nahwa an-núr – Ke světlu), v nichž brojil proti materialismu, ateismu, sekularismu, bolševismu a sionismu. Formuloval vágní až mystickou představu islám. řádu, resp. islám. státu. Rozpracoval jak soc. etické představy hnutí, tak koncepci džihádu jako způsobu převzetí moci, a nevylučoval jeho ozbrojenou podobu. Podle al-B. není islám jen duch. projevem individuální zbožnosti nebo rituálem. Je to „národ, náboženství, právo, stát, duch a hmota, svatý text a meč“. Jeho rozporuplné učení inspirovalo Sajjida Kutba a další představitele islám. fundamentalismu, kteří je rozpracovali a systematizovali do podoby akčních programů odpovídajících podmínkám dané země.

Miloš Mendel