nebe (JKI-I)

nebe (arab. samá, pl. samáwát) Sedm sfér duch. světa. Sedmá nebeská sféra je nejvzdálenější od materiálního světa a dotýká se centra bytí, v němž sídlí Bůh (Alláh). Na n. pobývají andělé, absolutní rozum a absolutní duše. N. je dosažitelné jen duchovně, anebo když duše opustí materiální tělo. Na konci času se n. stane scénou smyslově vnímatelných katastrofických změn (eschatologie).

Viz též: nebe (JKI-J), nebe (JKI-K)

Zdeněk Müller