nisan (JKI-J)

nisan Poexilní jméno sedmého měsíce žid. kalendáře (březen-duben), v bibli nazýván chodeš ha-aviv (jarní měsíc), znamením je Skopec, který je též připomínkou oběti pesachového beránka. V současnosti, kdy se používá pevně stanovený kalendář, má vždy 30 dní. Podle talmudické tradice byl v n. stvořen svět a narodili se patriarchové, Bůh hovořil k Mojžíšovi z hořícího keře, byl postaven stan setkávání a dojde v něm i k eschatologické spáse. Během celého měsíce je zakázán veřejný smutek. Na tento měsíc připadá svátek Pesach.

Viz též: kalendář, kalendář (JKI-K), kalendář (JKI-I)

Bedřich Nosek