novoapoštolská církev (JKI-K)

novoapoštolská církev Kř. společnost vyznávající podobně jako adventisté brzký příchod Ježíše Krista a připravující pro něj pův. apoštolskou strukturu církve. Počátky n.c. spadají do Anglie a Skotska 1830-1831, kde byla ustavena Svatá kat.-apoštolská církev (Holy Catholic Apostolic Church), předcházející současné n.c. zal. 1865 v Německu jako Všeobecná kř.-apoštolská misie (Allgemeine Christliche Apostolische Mission). Na n.c. (Neuapostolische Gemeinde) byla přejmenována 1907. Jako malá, nepříliš početná církev působí i na území ČR.

Dalibor Papoušek


Viz též heslo Novoapoštolská církev v encyklopedii České církve a náboženské společnosti (2020)