odpustky (JKI-K)

odpustky (lat. indulgentiae) Odpuštění dočasných trestů za spáchané hříchy, které byly už odpuštěny jako vina. O. se vyvinuly z círk. praxe ve 3. stol. Pro úplné, generální o. (tj. odpuštění všech trestů za spáchané a odpuštěné hříchy) nejsou doklady před 11. stol. Tato praxe se však od 12. stol. stávala stále obvyklejší a byla běžně garantována účastníkům křížových výprav. V pozdním středověku se rozmohl neomezený prodej o. falešnými odpustkáři, jejichž chybný doktrinální přístup a pohoršující chování byly jedním z hl. podnětů reformace. Nesprávné praktiky prodavačů o. zakázal 1567 papež Pius V. Kromě o. úplných rozeznáváme ještě o. částečné, zmírňující části trestu. Podmínky o. jsou pevně stanoveny (např. pro generální o. je nutná mj. zpověď, přijímání, návštěva kostela a modlitba na úmysl papeže) a uděluje je papež prostřednictvím penitenciářů (zpovědníků) nebo (z moci obecního práva) v určitých případech i ordináři.

Pavel Spunar