pět sloupů víry (JKI-I)

pět sloupů víry Termín islám. právní vědy označující pět hl. povinností věřícího: vyznání víry, provádění pěti denních modliteb, dodržování 30 denního půstu o měsíci ramadánu, poskytování předepsané almužny a pouť do Mekky. Některé rigidnější práv. interpretace (např. hanbalovská) dodává šestý pilíř – džihád. Podle většinového postoje však je džihádem prakticky vše, čím muslim může přispět k vlastní i kolektivní kultivaci islámu, a jeho obsahem je mj. právě plnění p.s.v. Dodržování těchto povinností tvoří podstatu islámu a základ části islám. práva, věnované vztahu člověka a Boha (arab. ibádát).

Miloš Mendel