přímá stezka (JKI-I)

přímá stezka (arab. as-sirát al-mustakím) Obrazné vyjádření cesty, která by měla vést muslima životem tak, aby se vyhnul hříchu a zakázaným skutkům (zákazy) a konal to, co je bohulibé a spravedlivé. Někdy je srovnávána s mostem klenoucím se nad plameny pekelného ohně. Muslim žádá modlitbou Boha „veď nás stezkou přímou“ (Fátiha) s vědomím, že jen od Boha může čekat pomoc a oporu, nechce-li padnout do záhuby. V širším smyslu je p.s. islám vůbec (3: 44).

Zdeněk Müller