pašije (JKI-K)

pašije (řec. paschein – trpět; hebr. pesach – svátek obětování beránka na památku vyvedení Židů z Egypta, Ex 12) Části evangelií popisující utrpení Ježíše, které vyvrcholilo jeho popravou na kříži v době žid. svátku pesach. Pašijní příběh se stal námětem četných hudebních děl (J. S. Bach – Matoušovy p., Janovy p. aj.) a v mluvené či zpívané podobě je obsahem křesťanských bohoslužeb velikonočního (pašijového) týdne.

Viz též: Velikonoce

Pavel Pokorný