parochet (JKI-J)

parochet (hebr. opona, závěs) V bibl. textech název opony, která oddělovala nejsvětější místo ve stanu setkávání (miškan) od zbývající části a v jeruzalémském chrámu (bejt mikdaš) chrámový prostor (hejchal) od nejsvětější části s archou úmluvy (kodeš ha-kodašim); v synagoze název závěsu symbolizujícího chrámovou oponu, který je podle aškenázské tradice zavěšen před dveřmi svatostánku (aron ha-kodeš) a podle sefardského zvyku uvnitř za dveřmi svatostánku. Synagogální opony jsou zhotovovány z dekoračních látek a vyšívány tradičními motivy (lvi, magen David, sloupy symbolizující Jakín a Bóaz z jeruzalémského chrámu nebo též bránu modliteb ap.). Jejich součástí jsou zpravidla i darovací nápisy.

Bedřich Nosek