požehnání (JKI-I)

požehnání (arab. baraka) Výraz užívaný v lidových náb. idiomech (Bůh ti žehnej apod.). V užším smyslu označuje mystickou a zázračnou emanaci připisovanou světcům. Lidový islám přikládá podobnou moc i jejich hrobkám a s nimi spjatým předmětům (amulety, studně, stromy).

Viz též: požehnání (JKI-J), požehnání (JKI-K)

Miloš Mendel