amulety (JKI-I)

amulety (arab. hamá‘il) Předměty spjaté s magickými kouzly a představami lidového islámu, součást praktikovaného rituálu v mnoha islám. oblastech. A. se používají zejm. v sev. a saharské části Afriky (Tuáregové, Tukulérové, Hausové), mezi somálskými a etiopskými Danákily, či islamizovanými etniky v Keni, Tanzánii, ale též v Turecku nebo na Kavkaze. Často je zdobí kaligrafické nápisy (verše z koránu) nebo magické formule (magie) a modlitbičky za ochranu, často pouze formule Alláhu akbar (takbír). Své nositele (převážně ženy) mají ochránit před zlem, závistivým pohledem sousedů, hříšným pohledem cizího muže nebo neplodností. Slouží také jako rituální předmět – součást nekonformní modlitby, zvané wird (dervíš). Reformní nápravná hnutí (fulbské džihády, wahhábíja) spatřují v používání a. širk (polyteismus), nepřípustné úchylky (novota) od principu jedinosti boží a autentické šarí‘y.

Viz též: amulet (JKI-J)

Miloš Mendel