pomazání (JKI-J)

pomazání Instalační obřad, kterým byl ve starověkém Izraeli ustanovován král nebo velekněz, případně prorok. Rituál spočíval ve vylití oleje na hlavu dotyčného člověka, který tím byl posvěcen ke zvláštní funkci nebo úkolu. Zatímco král byl obřadem p. nadán božím duchem (hebr. ru’ach Jahve) a dostalo se mu tak boží podpory a moudrosti (1S 16, 13-14; Iz 11, 1-4), velekněz byl obřadem p. oddělen pro službu v sakrální sféře; proto mohlo být součástí p. velekněze také p. kultovních předmětů, s nimiž zacházel (Ex 40, 9 až 15). Královský či kněžský titul Jahvův pomazaný (hebr. maši’ach Jahve, řec. christos Kyriú) se pak od 2. stol. př.n.l. stal zákl. charakteristikou očekávaného mesiáše.

Viz též: pomazání (JKI-K), instalace (JKI-K)

Dalibor Papoušek