pomazání (JKI-K)

pomazání V římkat. církvi obřad s užitím posvěcených olejů (křest, biřmování, svěcení kněžstva, pomazání nemocných). Reformace odstranila mazání olejem při křtu i p. nemocných, neboť neodpovídají principu ospravedlnění pouhou vírou.

Viz též: pomazání (JKI-J)

Pavel Spunar