instalace (JKI-K)

instalace Uvedení do círk. úřadu. V užším významu uvedení v úřad opata nebo kanovníka katedrálního nebo kolegiátního chrámu děkanem; symbolizuje opatovu nebo kanovníkovu příslušnost ke klášteru nebo kapitule a jeho právo užívat příslušných privilegií, důchodů a povinností. Formálně je i. složením přísahy a u kanovníka vyznáním víry před ordinářem a určením kanovníkova místa v chórové lavici (chór). I. je také označením pro ukončení procesu propůjčení beneficia. Dnes v některých oblastech označuje i. investituru faráře.

Viz též: pomazání (JKI-J)

Pavel Spunar