pomazání nemocných (JKI-K)

pomazání nemocných (lidově zv. poslední pomazání) V římkat. i pravosl. církvi svátost, jíž nemocný prostřednictvím sv. oleje a kněžskou modlitbou nabývá milosti ke spasení duše a k prospěchu těla. Olej má být posvěcen biskupem. K obřadu p.n. se podle potřeby připojuje zpověď, přijímání svátosti oltářní a tzv. apoštolské požehnání spojené s plnomocnými odpustky (nemocnému se odpouštějí všechny časné tresty).

Pavel Spunar