homiletika (JKI-K)

homiletika (z řec. homilia – řeč před lidem) Část praktické teologie, která se zabývá kázáním jako komunikačním kanálem pro zprostředkování evangelií věřícím. Také souborný název pro kazatelské projevy při bohoslužbách a nauka o kázání. Úkol h. je dvojí: stanovit pravidla a prostředky, jimiž by kazatel účinně působil na posluchače, a dát návod, jak věřícího přivést k životu podle víry. H. jako kazatelství se rozvíjí od výroků Ježíše a řečí apoštolů. Velký význam má h. v působení žebravých řádů, mezi heretiky (valdenští) a v protest. církvích. V Čechách prosluli kazatelé Jan Milíč z Kroměříže (z. 1374) a Jan Hus (z. 1415).

Viz též: promluva (JKI-I)

Pavel Spunar