puritáni (JKI-K)

(přesměrováno z presbyteriáni (JKI-K))

puritáni (z lat. purus – čistý) Stoupenci kalvinismu uvnitř anglikánské církve, usilující o její očištění od kat. prvků v liturgii a círk. organizaci. Hnutí p. vzniklo v Anglii ve 2. pol. 16. stol. Kol. 1600 se rozštěpilo na presbyteriány, propagující demokratickou volbu círk. představitelů (presbyterianismus), a independenty, hlásající nezávislost a autonomii jednotlivých obcí (kongregacionalismus). Část independentů před perzekucí odešla do Nizozemí a odtud 1620 do Sev. Ameriky, kde vytvořila komunity významně ovlivňující americký duch. život (Pilgrim Fathers – Otcové poutníci). Jak presbyteriáni, tak independenti se na straně Olivera Cromwella účastnili angl. revoluce 1642-1649 proti králi a anglikánské hierarchii. Po restauraci Stuartovců 1660 byly oba proudy obnovenou anglikánskou církví potlačeny.

Dalibor Papoušek