psaltyr (JKI-K)

psaltyr (řec. psalterion) V pravoslaví kniha liturgická obsahující 150 žalmů určených ke zpěvu a recitaci při bohoslužbách (žaltář). Žalmy jsou součástí každé bohoslužby, v době předvelikonočního postu se čtou během týdne dvakrát.

Viz též: žalmy (JKI-J)

Pavel Boček