žaltář (JKI-K)

žaltář (lat. psalterium) V záp. církvi kniha liturgická obsahující žalmy určené k recitaci při bohoslužbách (psaltyr). Uspořádání ž. se řídilo potřebami liturgie. Ž. často doprovázely doplňující antifony, kantiky a další skladby předepsané při bohoslužbách (hymny, litanie a modlitby). Když byly ž. začleněny do breviáře, přestaly být funkční.

Viz též: žalmy (JKI-J)

Pavel Spunar