servité (JKI-K)

servité (Ordo Servorum Mariae) Řád bratří služebníků Panny Marie (servitů) byl zal. 1233 sedmi florentskými kupci na hoře Monte Senario. S. se živili almužnami a patřili mezi žebravé řády. 1249 a 1255 dosáhli schválení papežem a řád se postupně šířil po celé Evropě. Řádovou spiritualitu určuje mariánský kult, ale řád se nevyhýbá službě ve farnostech, školách, nemocnicích a misiích. V čele řádu stojí generální převor, členové se dělí na kněze a bratry laiky (od 1305 existuje i ženská větev). V čes. zemích od 1360 do 1883 působilo 8 klášterů, které vytvořily 1714 samostatnou provincii (1883 zanikla). Řeholní oděv tvoří černý hábit s černým koženým opaskem, černý škapulíř a černá kapuce.

Pavel Spunar