skit (JKI-K)

skit (z řec. askétos – schopný cvičení) Rus. název pro poustevnickou osadu s velmi přísným řádem, jejíž jednotlivá obydlí (řec. kolikvie – domky) jsou seskupeny kolem chrámu. Mniši (často staroobřadníci) jsou odkázáni na milodary a výdělek z řemeslnických prací (řezbářství, malování ikon). Např. Getsemanský s. v blízkosti Trojickosergijevské lávry zal. 1844 moskevský metropolita Filaret (1782-1867); osada měla pět chrámů (z toho jeden jeskynní), skrovně vyzdobených, ale se vzácnými relikviemi.

Helena Pavlincová