služebnik (JKI-K)

služebnik (řec. litúrgiarion) V pravoslaví jedna ze zákl. knih liturgických. Obsahuje neměnné části večerní a jitřní bohoslužby, liturgii Jana Zlatoústého, Basilea Velikého ap., některé obřady a modlitby, rady diakonovi. Poněvadž některé obřady a modlitby se mění podle dnů, obsahuje s. také círk. kalendář (měsíceslov) a poučení pro nepředvídané případy v bohoslužbě. S. byl jednou z prvních knih určených pro liturgii, ale jednotlivé exempláře se od sebe odlišovaly. Proto se přistoupilo 1665 k jejich sjednocení a úpravě. S. archijerejskij obsahuje obřad, který smí při liturgii konat pouze archijerej. Každý nově vysvěcovaný kněz dostává s. jako zákl. liturg. pomůcku od světícího archijereje.

Helena Pavlincová
Pavel Boček