svatokupectví (JKI-K)

svatokupectví (lat. simonia) Jeden z hříchů proti kř. náboženství, který spočívá v koupi nebo prodeji duch. hodnot. Lat. název je odvozen ze jména Simon Magus (Sk 8,18-24), který podle bibl. tradice prodával duch. statky. Círk. legislativa dokazuje, že se s. stalo častým hříchem už v době po prvním pronásledování křesťanů; svědectvím je např. vystoupení papeže Řehoře Velikého, odsuzujícího tento hřích. S. bylo hojně rozšiřováno i ve středověku, zvl. v souvislosti s prodejem círk. úřadů. Odsoudil je Tomáš Akvinský, J. Hus a později i tridentský koncil.

Pavel Spunar