talbija (JKI-I)

talbija Formule, kterou korán vztahuje k proroku Ibráhímovi. Ten jí měl svolávat lidstvo k pouti do Mekky. Šarí‘ou předepsaný text t. zní: „Labbajka, Alláhumma, labbajka, lá šaríka laka, labbajka, inna‘l-hamda wa‘n-ni‘mata laka wa‘l-madh, lá šaríka laka, Alláhumma, labbajka.“ (Volný překlad: „Tobě k službám zde stojím, Bože, Tobě k službám. Nemáš sobě rovného, Tobě budiž chvála, milost a sláva, nemáš sobě rovného.“) T. je nejčastěji užívanou formulí při rituálu pouti do Mekky, recituje se i během rituálu umry. Vyjadřuje vědomí boží přítomnosti a připravenost srdce a mysli se mu pokořit.

Miloš Mendel