tamuz (JKI-J)

tamuz Desátý měsíc žid. kalendáře (červenec-srpen). Slovo t. se vyskytuje v Ez 8, 14 jako jméno cizího božstva, v rabínské literatuře se však již používá jako označení kalendářního měsíce. Jeho znamením ve zvěrokruhu je Rak. V současnosti, kdy se používá pevně stanovený kalendář, má vždy 29 dní. Význ. dny jsou 14. tamuz – výročí vítězství farizeů nad saduceji, 17. tamuz – půst připomínající nešťastné události, které postihly Izrael, jako rozbití desek smlouvy Mojžíšem, přerušení denních obětí v Prvním chrámu a prolomení hradeb Jeruzaléma při obléhání Babylóňany 587/586 př.n.l.

Viz též: kalendář, kalendář (JKI-K), kalendář (JKI-I)

Bedřich Nosek