tanzimat (JKI-I)

tanzimat Období vládních reforem v Osmanské říši, které měly strukturálně modernizovat armádu a státní správu a zamezit úpadku impéria. T. zahájil sultán Selim III. (1789–1807), ovlivněný osvícenskými reformami v Evropě 18. stol. Konfiskoval léna, jejichž držitelé neplnili povinnosti vůči státní pokladně, nashromáždil prostředky a zahájil sérii reforem známých jako Nizame cedid (Nový řád). Šlo o modernizaci branné moci a omezení vlivu janičárů. Ti pak byli 1826 zlikvidováni a jejich myst. řád bektašija zrušen. 1839 sultán Abdülmecid I. vydal edikt Gülhane hatti şerifi (Gülhanský vznešený dekret), který zajišťoval všem obyvatelům říše bezpečí života, čest a nedotknutelnost osobního vlastnictví; přinesl práv. změny, které omezovaly vliv šarí‘y a přibližovaly říši k záp. modelům legislativy. O rok později byl doplněn o tzv. Hatti şerifi humayun. Období t. se všeobecně hodnotí jako zásadní průlom do strnulého vojensko-administrativního systému, poukazuje se na jeho posun k sekularismu, ačkoli se mnohé zákony nepodařilo uplatnit. Do jisté míry se také jednalo o pragmatické diplomatické tahy vůči evrop. velmocem. T. připravily půdu pro změnu, jež vyvrcholila v kemalistických reformách.

Miloš Mendel