theosis (JKI-K)

theosis (řec. obožštění, zpodobnění se Bohu) V pravoslaví teol. učení o účasti věřícího na božím životě prostřednictvím milosti Ducha sv. Podle tohoto učení na sebe Bůh vzal v Ježíši Kristu lidskou přirozenost (řec. fysis; monofyzitismus) a navždy ji spojil s božstvím, aby člověku umožnil skrze Ježíše Krista přijímat dary sv. Ducha účastí v obožštění. T. vyžaduje od křesťana aktivní víru a s ní nutně spojenou snahu o proměnu v Kristu (christifikaci); to umožňuje např. účast na tajinách církve, především na eucharistii. Učení o t. spočívá na nz. svědectví o účasti na božské přirozenosti (2Pt 1, 4), které bylo teol. rozvinuto círk. Otci Eirenaiem, Athanasiem Alexandrijským ad.

Pavel Boček