tajina (JKI-K)

tajinapravoslaví obřady, jimiž se věřícím zprostředkovává neviditelná milost Boží. Počet sedmi t. je dán bibl. tradicí (sedm darů Ducha sv., sedm svícnů aj.) a symbolicky postihuje úplnost milosti Boží zjevené církvi o svátku pentékosté. Mezi sedm t. patří: křest, myropomazání (udělované hned po křtu knězem), eucharistie či přijímání, pokání, kněžství, manželství, pomazání nemocných olejem. T. může udělovat jen biskup nebo kněz; t. křtu, myropomazání a kněžství lze přijmout pouze jednou za život, ostatní lze přijímat častěji.

Viz též: svátosti

Pavel Boček