monofyzitismus (JKI-K)

monofyzitismus Christologické učení spočívající v tezi, že osoba vtěleného Ježíše Krista má jedinou (řec. monos), a to božskou přirozenost (řec. fyzis). M. byl odmítnut chalkedonským koncilem (451), který prohlásil za ortodoxní tezi, že osoba vtěleného Krista má dvojí přirozenost – božskou a lidskou. Odsouzení m. navazujícího na učení alexandrijského patriarchy Kyrila (z. 444) a hájeného především Eutychem (z. asi 454) vedlo k odštěpení velkých nár. společenství a ke vzniku separátních monofyzitských církví v sev. Africe (koptská církev a etiopská církev), Sýrii (jakobité) a Arménii (arménská církev).

Dalibor Papoušek