tidžáníja (JKI-I)

tidžáníja Mystický řád či bratrstvo súfíjů (mystika) v sev. Africe, nazvané podle zakl. Ahmada at-Tidžáního (1737-1815), který v 80. letech 18. stol. založil novou taríku. T. nenutí své stoupence podřizovat se pravidlům stanoveným šajchem, uchylovat se do ústraní či k askezi. Autorita představitelů t. není postavena na komplikovaném řetězci předků a posvátných mužů (silsila) jako většina mystických řádů, ale výhradně na poselství od Muhammada a uznání at-Tidžáního jako jeho prostředníka. Od stoupenců t. se požaduje posilování osobní víry pomocí kontemplace spojené s uctíváním šajcha-zakladatele. Další formy kultu a adorace se zakazují. Odtud zjevná tendence představitelů t. distancovat se od ostatních bratrstev mystickývh a sklon sbližovat se s reformismem a wahhábíjou.

Zdeněk Müller