Raši, Šlomo ben Jicchak (JKI-J)

Raši, Šlomo ben Jicchak (akronym Raši – Rabi Šlomo ben Jicchak, 1040-1105) Komentátor bible a Talmudu. Studoval u talmudických autorit své doby ve Wormsu a Mohuči, po návratu do Troyes založil ješivu, která se brzy stala jedním z nejvýzn. talmudických učilišť. Z jeho života známo jen velmi málo. Sepsal obsáhlý komentář k bibli, jehož charakteristickým rysem je spojení doslovného významu textu s výkladem na principu midraše. Často uvádí ekvivalenty hebr. a aram. výrazů do staré francouzštiny a němčiny. Malý zájem věnoval halachickým otázkám. Vrcholem jeho tvůrčího díla je komentář k téměř celému Talmudu, který je součástí každé edice Talmudu.

Viz též: tosafot, tosafisté

Bedřich Nosek