trebnik (JKI-K)

trebnik (řec. euchólogion) V pravosl. církvi kniha liturgická, obřadní příručka obsahující modlitby a zpěvy k udělování tajin, ke vzývání Ducha sv., k pohřbu, panychidě a dalším círk. obřadům.

Pavel Boček