unitáři (JKI-K)

unitáři (z lat. unus – jeden) Kř. společnosti hájící v protikladu k učení o boží Trojici a božské podstatě Krista ideu jediné osoby v Bohu. Nejsou vázáni žádným vyznáním víry; odmítají učení o prvotním hříchu a vykoupení stejně jako všechny svátosti. Za průkopníka hnutí pokládají u. antitrinitáře M. Serveta, zakladatelský význam však mají Italové Lelio a Fausto Sozzini. Hnutí u., jež se zformovalo v 16.-17. stol. v Polsku, Maďarsku a Anglii, původně vycházelo především z volného výkladu bible. Během 19. stol., kdy proniklo i do USA, se v duchu liberálního racionalismu proměnilo ve společnost opírající své učení také o studium náboženství stojících mimo křesťanství.

Viz též: Náboženská společnost českých unitářů

Dalibor Papoušek