Českobratrská církev evangelická (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Českobratrská církev evangelická (ČCE) Církev protest. typu s působností na území ČR. Programově navazuje na první (českou) i druhou (evropskou) reformaci. Vznikla 1918 sloučením evangelických sborů luterského a kalvínského vyznání a těmto reformačním tradicím odpovídá i její věrouka a kult. Uznává dvě svátosti: křestpřijímání chleba a vína (eucharistie); věřící se setkávají na bohoslužebných shromážděních. Nejvyšším orgánem je synod, mezi synody spravuje církev synodní rada v čele se synodním seniorem a synodním kurátorem.

Helena Pavlincová


Viz též heslo Českobratrská církev evangelická v encyklopedii České církve a náboženské společnosti (2020)