Adam kadmon (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Adam kadmon (hebr. prvotní Adam) V rané kabale je používán termín Adam eljon (hebr. vrchní, nejvyšší Adam), v Zoharu odpovídající aram. termín Adam ila’a, nebo Adam di-l’ela. Termín A.k. se poprvé objevil v raném kabalistickém traktátu Sod jedi’at ha-meci’ut ze 13. století. Z verše Gn 1,26 („učiňme člověka k našemu obrazu, v naší podobě“, hebr. be-calmejnu) gnostikové vyvodili, že tělesný Adam kadmon byl vytvořen v podobě stejně nazývané duch. bytosti. Tato bytost představuje boží emanace ve všech deseti sefírách (sférách), jindy pouze v některých (zpravidla Chochma, Keter nebo Tif’eret). V luriánské kabale znamená světelné světy, které po stažení Ejn Sof vyzařovaly do takto vzniklého prostoru. Tento A.k. představuje nejdokonalejší projev božství, který je do určité míry přístupný lidské meditaci.

Bedřich Nosek