Elijahu ben Šlomo Zalman z Vilny (JKI-J)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Elijahu ben Šlomo Zalman z Vilny (též Elija Ga’on, Elija z Vilny, Ga’on z Vilny; akronym HaGRA – Ha-Ga’on Rabi Elijahu, 1720-1797) Duch. a intelektuální vůdce židovstva v moderní době. Po studiích se usadil ve Vilně, kde žil v ústraní až do své smrti. Základem jeho názoru byl pojem věčnosti Tóry, nedodržování ustanovení zákona proto považoval za útok proti samotným základům judaismu. Pod pojem Tóra zahrnoval nejen písemnou a ústní tóru, ale i kabalistické spisy. Snažil se dokázat, že mystická a talmudická literatura nejsou v rozporu. Odmítal filosofii a haskalu jako ohrožení víry a tradice. Vystupoval proti chasidismu, kterému vytýkal panteistické tendence, zavádění nových zvyků a změn v modlitebních ritech. E. napsal komentáře prakticky ke všem bibl. knihám, k několika pořádkům Mišny, k tanaitským midrašům Mechilta (Míry), Sifra (Kniha), Sifrej (Knihy), k různým částem Tosefty, k jeruzalémskému Talmudu, k celému babylónskému Talmudu a k řadě spisů kabaly.

Bedřich Nosek