Escrivá, Josemaría de Balaguer (JKI-K)

Verze z 11. 12. 2021, 12:44, kterou vytvořil imported>ZRN (import JKI a Hind)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Escrivá, Josemaría de Balaguer (1902-1975) Šp. kněz, zakl. Opus Dei. Kněžské svěcení přijal 1925, v říjnu 1928 zal. v Madridu Opus Dei. Toto kněžské i laické společenství umožnilo věřícím zůstat v pův. povolání či soc. postavení a „kráčet ke svatosti uprostřed světa“, spojovat profesi s modlitbou a apoštolátem; 1930 přenesl jeho působnost i na ženskou větev. Během občanské války pracoval E. na rozšíření hnutí do celého Španělska. 1943 zal. Kněžské společenství sv. Kříže, které bylo pevně spojeno s pův. organizací Božího díla a dovolovalo, aby kněžské svěcení přijímali i někteří laikové Opus Dei a byli začleněni do pastorální činnosti. 1946 se E. natrvalo usadil v Římě a jeho instituce se staly institucemi papežského práva; 1948 zal. Římskou kolej sv. Kříže. 1950 bylo Opus Dei definitivně schváleno Apoštolským stolcem pod názvem Kněžský ústav sv. Kříže a v listopadu 1982 ustanoveno jako osobní prelatura. Jan Pavel II. vyzdvihl E. pevný postoj ve věcech učení a morálky, 1992 ho beatifikoval a v říjnu 2002 kanonizoval. Čes.: Cesta, 1992; Svatý růženec, 1993; Jít s Kristem, 1995; Brázda, 1995; Výheň, 2001.

Helena Pavlincová